Tematyka obrad II posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego dnia 19 stycznia 2006 r.

wtorek, 16 stycznia 2007

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Uchwalenie tematyki obrad.
  3. Podział kompetencji między organy Rady Głównej.
  4. Ustalenie toku dalszych prac nad standardami kształcenia.
  5. Dyskusja nad strategicznymi obszarami działalności Rady Głównej.
  6. Ustalenie programu działalności Rady Głównej w 2006 roku.
  7. Sprawy wniesione przez.
  8. Sprawy różne i wolne wnioski.
  9. Zamknięcie posiedzenia.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików