VII posiedzenie plenarne Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego dnia 11 maja 2006 r.

środa, 6 grudnia 2006

Tematyka obrad

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Uchwalenie tematyki obrad.
 3. Model kształcenia nauczycieli. Standardy kształcenia. Wprowadzenie - prof. M. Nowak - Dziemianowicz. Dyskusja.
 4. Uchwała RG w sprawie kształcenia technicznego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - ref. prof. L. Dobrzański.
 5. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych - ref. KURG.
 6. Zaopiniowanie wniosków szkół wyższych o uruchomienie studiów podyplomowych - KNRG.
 7. Zaopiniowanie projektów standardów kształcenia - ref. KEdRG.
 8. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie maksymalnej wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2006/2007 - ref. ZPRG.
 9. Sprawy wniesione przez Komisje RG.
 10. Zatwierdzenie protokołu II posiedzenia plenarnego RG (19.01.06 r.).
 11. Sprawy różne.
 12. Wolne wnioski.
 13. Informacje o działalności PRG w okresie 21.04.-10.05.06 r.
 14. Zamknięcie posiedzenia.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików