XI posiedzenie plenarne Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego dnia 16 listopada 2006 r.

środa, 6 grudnia 2006

Tematyka obrad

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Uchwalenie tematyki obrad.
 3. Dyskusja nad Europejskimi Ramami Kwalifikacji. Wprowadzenie - prof. J. Lubacz.
 4. Dyskusja nad dokumentem RG dotyczącym standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Projekt dokumentu przedstawia - prof. M. Nowak-Dziemianowicz.
 5. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie uznania dziedzin medycyny za priorytetowe - ref. prof. P. Lampe.
 6. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych - ref. KU RG.
 7. Zaopiniowanie standardów kształcenia dla kierunków studiów - ref. KEd RG.
 8. Zaopiniowanie:
  • zasad przyznawania stypendiów naukowych innych niż doktorskie, habilitacyjne oraz doktoranckie dla pracowników oraz stypendiów naukowych dla asystentów stażystów w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie,
  • zasad przyznawania stypendiów uczestnikom stacjonarnych studiów z Doktoranckiego Funduszu Stypendialnego w Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach ZPORR 2005-2006,
  • zasad przyznawania stypendiów zagranicznych instytutu Geofizyki PAN - ref. KE RG.
 9. Sprawy wniesione przez Komisje RG.
 10. Sprawy różne i wolne wnioski.
 11. Informacje o działalności RG w okresie 20.10 - 15.11.06 r.
 12. Zamknięcie posiedzenia.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików