Tematyka obrad XXVII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 12 czerwca 2008 roku

środa, 5 maja 2010

I. Otwarcie posiedzenia.

II. Uchwalenie tematyki obrad.

III. Przyjęcie uchwały w sprawie dokumentu „Projekt założeń reformy systemu nauki i szkolnictwa wyższego” – ref. prof. J. Błażejowski.

IV. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitów przyjęć na studia medyczne – ref. dr J. Kosiewicz.

V. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych – ref. KU RG.

 • Krakowska Szkoła Wyższa im. A.F. Modrzewskiego, Wydział Prawa i Administracji – dr nauk prawnych w dyscyplinie „prawo”.
 • Wyższa Szkoła Zarządzania Polish Open University – dr nauk ekonomicznych w dyscyplinie „nauki o zarządzaniu”.
 • Akademia Muzyczna w Gdańsku, Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji muzycznej i Rytmiki – dr hab. sztuk muzycznych w dyscyplinie „dyrygentura”.
 • Uniwersytet Przyrodniczy im. A, Cieszkowskiego w Poznaniu, Wydział Ekonomiczno-Społeczny – dr nauk ekonomicznych w dyscyplinie „ekonomia”.
 • Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii – dr i dr hab. nauk biologicznych w dyscyplinie „ekologia”.
 • Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych – dr nauk humanistycznych w dyscyplinie „kulturoznawstwo”.

VI. Zaopiniowanie wniosków uczelni o utworzenie kierunku studiów w trybie art. 11 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym – ref. KR RG i KEd RG.

 • Uniwersytet Jagielloński – „ochrona przyrody”.

VII. Zaopiniowanie wniosków uczelni w sprawie prowadzenia studiów
Podyplomowych – ref. KN RG.

 • Uniwersytet Warmińsko–Mazurski studia podyplomowe w zakresie
  „Kulturoznawstwa”.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie studia podyplomowe w
  zakresie „Bezpieczeństwo i higiena pracy”.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie studia podyplomowe w
  zakresie „Nauczania fizyki z astronomią”.
 • Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum w Krakowie
  studia podyplomowe w zakresie „Oligofrenopedagogiki”.
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – „Niestacjonarne Podyplomowe
  Studium Przygotowania Pedagogicznego”.

VIII. Zaopiniowanie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych.

 • Regulamin przyznawania stypendiów w ramach programu stypendialno-
  stażowego „Kapitalny Projekt” - ref. KE RG.

IX. Sprawy różne i wolne wnioski.

X. Przyjęcie protokołu z XXVI posiedzenia plenarnego Rady Głównej w dniu 8 maja 2008 roku.

XI. Zamknięcie posiedzenia.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików