Tematyka obrad XXIII posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 14 lutego 2008 roku

czwartek, 14 lutego 2008

I. Otwarcie posiedzenia.

II. Uchwalenie tematyki obrad.

III. Wręczenie nagród Forum Akademickiego przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbarę Kudrycką.

IV. Dyskusja na temat dyscyplin naukowych oraz kierunków studiów w obszarze nauk medycznych - wprowadzenie do dyskusji prof. P Lampe.

V. Podjęcie uchwały w sprawie nowelizacji rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nazw kierunków studiów (Dz. U. Nr 121, poz. 838) - ref. Prof. J. Błażejowski.

VI. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ustanowienia programu "Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców" - ref. KN RG.

VII. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty - ref. Prof. P. Lampe.

VIII. Zaopiniowanie poselskiego projektu ustawy o Agencji Badań Poznawczych - ref. ZP RG.

IX. Zaopiniowanie poselskiego projektu ustawy o państwowych instytutach naukowych - ref. ZP RG.

X. Zaopiniowanie poselskiego projektu ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu - ref. KR RG.

XI. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych - ref. KU RG.

  1. Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku, Wydział Historyczny - doktor habilitowany nauk humanistycznych w dyscyplinie "historia".
  2. Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Fizyki - doktor nauk fizycznych w dyscyplinie "fizyka".
  3. Uniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej - doktor i doktor habilitowany nauk fizycznych w dyscyplinie "fizyka".
  4. Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii - doktor i doktor habilitowany nauk chemicznych w dyscyplinie "chemia".
  5. Akademia Medyczna w Gdańsku, Wydział Nauk o Zdrowiu - doktor nauk medycznych w dyscyplinie "medycyna".

XI. Zaopiniowanie wniosków uczelni w sprawie prowadzenia studiów podyplomowych:

  1. Wyższa Szkoła Pedagogiczno-Techniczna w Koninie studia podyplomowe w zakresie "Oligofrenopedagogiki" oraz "Oligofrenopedagogiki i pedagogiki terapeutycznej";
  2. Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu studia podyplomowe w zakresie "Tłumaczeń ekonomiczno-prawnych w biznesie (sekcje językowe: niemiecka i angielska)" - ref. KN RG.

XII. Zaopiniowanie znowelizowanych zasad przyznawania stypendiów w czterech programach (Program Ventures, Program Team, Program - Międzynarodowe Projekty Doktoranckie, Program Welcome) realizowanych przez Fundację na rzecz nauki Polskiej w ramach Działania 1.2 "Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - ref. KE RG.

XIII. Sprawy różne i wolne wnioski.

XIV. Przyjęcie protokołu z posiedzenia plenarnego Rady Głównej w dniu 13 grudnia 2007 i w dniu 17 stycznia 2008 roku.

XV. Zamknięcie posiedzenia.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików