Tematyka obrad XXV posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 17 kwietnia 2008 roku

piątek, 27 czerwca 2008

I. Otwarcie posiedzenia.

II. Uchwalenie tematyki obrad.

III. Dyskusja na temat: "Dostęp młodzieży do edukacji na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym i wyższym, edukacja polonistyczna" wprowadzenie do dyskusji - prof. U. Śl. D. Rott.

IV. Zaopiniowanie projektu ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - ref. ZP RG.

V. Zaopiniowanie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie Programu "Kreator innowacyjności - Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej" - ref. ZP RG.

VI. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych - ref. KU RG.

  1. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Fizjoterapii - doktor habilitowany nauk medycznych w dyscyplinie "medycyna".
  2. Politechnika Śląska, Wydział Matematyczno-Fizyczny - doktor nauk matematycznych w dyscyplinie "matematyka".
  3. Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych - doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie "kulturoznawstwo".
  4. Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie, Wydział Prawa i Administracji - doktor nauk prawnych w dyscyplinie "prawo".
  5. Uniwersytet Warszawski, Instytut Badań Interdyscyplinarnych "Artes Liberales - doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie "kulturoznawstwo".
  6. Uniwersytet Warszawski, Instytut Badań Interdyscyplinarnych "Artes Liberales" - doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie "literaturoznawstwo".
  7. Uniwersytet Śląski, Wydział Teologiczny - doktor habilitowany nauk Teologicznych.

VII. Zaopiniowanie wniosków uczelni o utworzenie kierunku studiów w trybie art. 11 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym - ref. KR RG i KEd RG.

  1. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Poznańska, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu - "techniczne zastosowanie internetu".
  2. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - "informatyka stosowana".
  3. Akademia Górniczo-Hutnicza - "fizyka medyczna".

VIII. Zaopiniowanie wniosków uczelni w sprawie prowadzenia studiów podyplomowych:
wniosek Akademii Medycznej w Gdańsku o uruchomienie studiów podyplomowych w zakresie "Psychologii klinicznej" - ref. KN RG.

IX. Zaopiniowanie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych Uniwersytetu w Białymstoku.

X. Sprawy różne i wolne wnioski.

XI. Przyjęcie protokołu z XXIV posiedzenia plenarnego Rady Głównej w dniu 13 marca 2008 roku.

XII. Zamknięcie posiedzenia.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików