Tematyka obrad XXVI posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 8 maja 2008 roku


I. Otwarcie posiedzenia.

II. Uchwalenie tematyki obrad.

III. Dyskusja na temat: Stan obecny i przyszłość wyższego kształcenia rolniczego osoba koordynująca: prof. S. Podlaski.

IV. Zaopiniowanie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem kwoty zmniejszającej podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wychowania dzieci - ref. ZP RG.

V. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych - ref. KU RG.

VI. Zaopiniowanie wniosków uczelni w sprawie prowadzenia studiów Podyplomowych.

VII. Zaopiniowanie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych.

VIII. Sprawy różne i wolne wnioski.

IX. Przyjęcie protokołu z XXV posiedzenia plenarnego Rady Głównej w dniu 17 kwietnia 2008 roku.

X. Zamknięcie posiedzenia.