Tematyka obrad XXVI posiedzenia plenarnego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego w dniu 8 maja 2008 roku

piątek, 27 czerwca 2008

I. Otwarcie posiedzenia.

II. Uchwalenie tematyki obrad.

III. Dyskusja na temat: Stan obecny i przyszłość wyższego kształcenia rolniczego osoba koordynująca: prof. S. Podlaski.

IV. Zaopiniowanie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem kwoty zmniejszającej podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wychowania dzieci - ref. ZP RG.

V. Zaopiniowanie wniosków jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych - ref. KU RG.

 • Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Humanistyczny - dr nauk humanistycznych w dyscyplinie "filozofia".
 • Politechnika Radomska, Wydział Sztuki - dr sztuk plastycznych w dyscyplinie "sztuki piękne".

VI. Zaopiniowanie wniosków uczelni w sprawie prowadzenia studiów Podyplomowych.

 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie - studia podyplomowe w zakresie:
  "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami"
  "Fizjoterapia geriatryczna"
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku studia podyplomowe w zakresie: "Tłumaczenia ekonomiczno-prawne w biznesie - język angielski"
 • Politechnika Łódzka kontynuacja prowadzenia studiów podyplomowych "Studium Kosmetologii".

VII. Zaopiniowanie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych.

 • Regulamin Stypendiów Naukowych dla Pracowników Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.
 • Regulamin Stypendiów Naukowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 • Regulamin przyznawania stypendiów Rektora dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Regulamin przyznawania stypendium Prezydenta Miasta Zielona Góra i Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego Studentom I Roku Kierunków Technicznych i Ścisłych.

VIII. Sprawy różne i wolne wnioski.

IX. Przyjęcie protokołu z XXV posiedzenia plenarnego Rady Głównej w dniu 17 kwietnia 2008 roku.

X. Zamknięcie posiedzenia.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików