Uchwała Nr 53/2003 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2003 r. w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów pod nazwą "statystyka"

czwartek, 23 października 2003

w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów pod nazwą "statystyka"

Po rozpatrzeniu na wniosek Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 lipca 2003 r., sprawy utworzenia nowego kierunku studiów pod nazwą "statystyka", Rada Główna stosownie do art. 35 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65 poz. 385 z późn zm.) uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Główna negatywnie opiniuje wniosek Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu w sprawie utworzenia nowego kierunku studiów pod nazwą "statystyka".

Rada Główna uważa, że kształcenie w zakresie statystyki można realizować w ramach specjalności na kierunku "matematyka".

§ 2

Uchwałę otrzymuje Minister Edukacji Narodowej i Sportu.

Przewodniczący Rady Głównej
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików