Uchwała Nr 56/2003 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie podziału dotacji na stypendia socjalne dla studentów studiów dziennych w uczelniach niepaństwowych oraz szkołach wyższych zakładanych i prowadzonych przez Kościół Katolicki

czwartek, 27 listopada 2003

w sprawie podziału dotacji na stypendia socjalne dla studentów studiów dziennych w uczelniach niepaństwowych oraz szkołach wyższych zakładanych i prowadzonych przez Kościół Katolicki

Po rozpatrzeniu, na wniosek Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 listopada 2003r. (DSW-4/4201/49/MK/03) planu podziału dotacji na stypendia socjalne dla studentów studiów dziennych na poszczególne uczelnie niepaństwowe oraz prowadzone przez Kościół Katolicki, Prezydium Rady Głównej działając z upoważnienia Rady Głównej, stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. Nr 96, poz. 590, z późn. zm.), uchwala, co następuje:

§ 1

Pozytywnie opiniuje przedłożoną propozycję podziału dotacji na stypendia socjalne dla studentów studiów dziennych na poszczególne uczelnie niepaństwowe oraz prowadzone przez Kościół Katolicki, wymienione w załączniku do przywołanego wyżej pisma MENiS.

§ 2

Uchwałę otrzymuje Minister Edukacji Narodowej i Sportu.

Przewodniczący Rady Głównej
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików