Uchwała Nr 58/2003 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie standardów przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej i informatyki

czwartek, 27 listopada 2003

w sprawie standardów przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej i informatyki

Po rozpatrzeniu na wniosek Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 października 2003r. projektów standardów przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej i informatyki, Prezydium Rady Głównej, działając z upoważnienia Rady Głównej, stosownie do art. 35 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 września 1990r. o szkolnictwie wyższym (DZ. U. Nr 65, poz. 385, z późn. zm.) uchwala, co następuje:

§ 1

Prezydium RG uznaje, że przedłożone projekty dokumentów dotyczące:

  • standardów przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej i informatyki oraz
  • ramowy program nauczania w zakresie technologii informacyjnej w uczelniach kształcących nauczycieli - zasługują na poparcie.

Prezydium RG uważa, że wdrożenie przedłożonych propozycji standardów oraz programu nauczania przyczyni się do ujednolicenia procesu kształcenia nauczycieli w zakresie informatyki oraz technologii informacyjnej.

§ 2

Uchwałę otrzymuje Minister Edukacji Narodowej i Sportu.

Przewodniczący Rady Głównej
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików