Uchwała Nr 60/2003 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasad podziału środków przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2004 r. dla uczelni morskich

czwartek, 6 stycznia 2005

w sprawie zasad podziału środków przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2004 r. dla uczelni morskich

Rada Główna stosownie do art. 35 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zm.) uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Główna nie zgłasza zastrzeżeń do zaproponowanych - w piśmie Ministerstwa Infrastruktury z dnia 4 listopada 2003 r. (Nr FE-3w-3112/259/2003)- kryteriów podziału środków z budżetu państwa dla uczelni morskich w 2004 r. na działalność dydaktyczną.

§ 2

Rada Główna pozytywnie opiniuje przedstawione w piśmie Ministerstwa Infrastruktury kryteria podziału środków z budżetu państwa na pomoc materialną dla studentów.

§ 3

Uchwałę otrzymuje Minister Infrastruktury oraz Minister Edukacji Narodowej i Sportu.

Przewodniczący Rady Głównej
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików