Uchwała Nr 61/2003 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie standardów nauczania dla kierunku studiów "transport"

piątek, 7 stycznia 2005

w sprawie standardów nauczania dla kierunku studiów "transport"

Działając na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 września 1990r. o szkolnictwie wyższym (DZ. U. Nr 65, poz. 385, z późn. zm.) Rada Główna uchwala, co następuje:

§ 1

  1. Pozytywnie opiniuje projekty standardów nauczania dla kierunku studiów "transport":
    1. dla studiów magisterskich - (zał. nr 1)
    2. dla studiów zawodowych - (zał. nr 2)
  2. Standardy, o którym mowa w ust. 1 stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwałę otrzymuje Minister Edukacji Narodowej i Sportu.

Przewodniczący Rady Głównej
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików