Uchwała Nr 62/2003 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie przekształcenia Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie w uczelnię o nazwie "Warszawska Akademia Ekonomiczna"

czwartek, 6 stycznia 2005

w sprawie przekształcenia Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie w uczelnię o nazwie "Warszawska Akademia Ekonomiczna"

Po rozpatrzeniu na wniosek Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 października 2003r. sprawy przekształcenia Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie w uczelnię o nazwie "Warszawska Akademia Ekonomiczna", Rada Główna stosownie do art. 35 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 września 1990r. o szkolnictwie wyższym (DZ. U. Nr 65, poz. 385, z późn. zm.) uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Główna uznała, że wniosek Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie należy rozpatrywać jako wniosek o przekształcenie uczelni.

Rada Główna w uchwale nr 140/97 z dnia 23 października 1997r. uzupełnionej uchwałą nr 184/2000 z dnia 14 grudnia 2000r. określiła kryteria stosowania przez szkoły wyższe nazwy "Akademia".

Rada Główna po analizie wniosku i materiałów uzupełniających otrzymanych z uczelni stwierdza, iż niemożliwe jest poparcie wniosku o przekształcenie Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie w uczelnię o nazwie "Warszawska Akademia Ekonomiczna" z uwagi na niespełnienie wymagań określonych w wyżej wymienionych uchwałach, w szczególności Szkoła nie posiada dwóch jednostek uprawnionych do nadawania stopnia doktora oraz nie kształci na 2 kierunkach studiów magisterskich.

§ 2

Uchwałę otrzymuje Minister Edukacji Narodowej i Sportu.

Przewodniczący Rady Głównej
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików