Uchwała Nr 138/2004 Prezydium Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie wniosków szkół wyższych o uruchomienie studiów podyplomowych w zakresie organizacji i funkcjonowania kształcenia na odległość


w sprawie wniosków szkół wyższych o uruchomienie studiów podyplomowych w zakresie organizacji i funkcjonowania kształcenia na odległość

Po rozpatrzeniu, na wniosek Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2004 r., wniosków szkół wyższych o uruchomienie studiów podyplomowych w zakresie organizacji i funkcjonowania kształcenia na odległość, Prezydium Rady Głównej, działając z upoważnienia RG, stosownie do art. 32 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65, poz. 385, z późn. zm.), uchwala co następuje:

§ 1

Pozytywnie opiniuje przedstawione projekty studiów podyplomowych w zakresie organizacji i funkcjonowania kształcenia na odległość.

§ 2

Uchwałę otrzymuje Minister Edukacji Narodowej i Sportu.

Przewodniczący Rady Głównej
Jerzy Błażejowski