Uchwała Nr 139/2004 Prezydium Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie wniosków szkół wyższych o uruchomienie studiów podyplomowych w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego

wtorek, 26 września 2006

w sprawie wniosków szkół wyższych o uruchomienie studiów podyplomowych w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego

Po rozpatrzeniu, na wniosek Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 listopada 2004 r., wniosków szkół wyższych o uruchomienie studiów podyplomowych w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego, Prezydium Rady Głównej, działając z upoważnienia RG, stosownie do art. 32 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65, poz. 385, z późn. zm.), uchwala co następuje:

§ 1

Pozytywnie opiniuje przedstawione 4 projekty studiów podyplomowych w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego. Równocześnie zwraca uwagę, że propozycje przedłożonych studiów podyplomowych powinny być skierowane głównie do absolwentów kierunku "filologia polska".

§ 2

Prezydium Rady Głównej zgłasza szczegółowe uwagi dotyczące projektów zgłoszonych przez:

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - brak programu studiów,
  • Uniwersytet Warszawski:
    • brak informacji o specjalizacji kadry,
    • proponowana liczba 240 godzin jest zbyt niska w stosunku do wymaganej dla specjalności dodatkowej w standardach kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 207, poz. 2110),
    • liczba semestrów (2) nie spełnia wymagań zawartych w standardach kształcenia nauczycieli dla specjalności dodatkowej.

§ 3

Uchwałę otrzymuje Minister Edukacji Narodowej i Sportu.

Przewodniczący Rady Głównej
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików