Uchwała Nr 140/2004 Prezydium Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 grudnia 2004 r. dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą

piątek, 10 grudnia 2004

dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą

Po rozpatrzeniu na, wniosek Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 listopada 2004 r., projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą, Prezydium Rady Głównej, działając z upoważnienia RG, stosownie do art. 35 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zm.), uchwala co następuje:

§ 1

PRG nie zgłasza zastrzeżeń do treści rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą.

PRG podtrzymuje swoją opinię z dnia 22 lipca 2004 r. w odniesieniu do § 12 uznając, że nostryfikacja dokumentów o wykształceniu winna odbywać się wyłączenie w przypadku bezwzględnej konieczności. Jeśli osoba dysponuje świadectwem maturalnym (ukończenia liceum) i stara się o przyjęcie na studia w Polsce, uczelni powinno się pozostawić wybór czy będzie, czy też nie będzie wymagała nostryfikacji dokumentu o wykształceniu. Bezwzględny wymóg nostryfikowania dokumentów przy przyjmowaniu na studia skutecznie odstraszy potencjalnych kandydatów z zagranicy, którzy nie będą chcieli poddawać się procedurze nostryfikacyjnej.

§ 2

Uchwałę otrzymuje Minister Edukacji Narodowej i Sportu.

Przewodniczący Rady Głównej
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików