Uchwała Nr 141/2004 Prezydium Rady Głównej Szkolnictwa Wyższegoz dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie uzupełnienia podziału dotacji na pomoc materialną dla studentów uczelni niepaństwowych w 2004 r. oraz propozycji rozdysponowania środków z rezerwy celowej (poz. 14) na pomoc materialną dla studentów uczelni niepaństwowych i kościelnych szkół wyższych

piątek, 10 grudnia 2004

w sprawie uzupełnienia podziału dotacji na pomoc materialną dla studentów uczelni niepaństwowych w 2004 r. oraz propozycji rozdysponowania środków z rezerwy celowej (poz. 14) na pomoc materialną dla studentów uczelni niepaństwowych i kościelnych szkół wyższych

Po rozpatrzeniu, na wniosek Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 29 listopada 2004 r., w sprawie uzupełnienia podziału dotacji na pomoc materialną dla studentów uczelni niepaństwowych w 2004 r. oraz propozycji rozdysponowania środków z rezerwy celowej (poz. 14) na pomoc materialną dla studentów uczelni niepaństwowych i kościelnych szkół wyższych, Prezydium Rady Głównej, działając z upoważnienia RG, stosownie do art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65 pz.385 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. Nr 96 poz. 590 z późn zm.), uchwala co następuje:

§ 1

Pozytywnie opiniuje przedłożone uzupełnienie podziału dotacji na pomoc materialną dla studentów uczelni niepaństwowych w 2004 r.

§ 2

Pozytywnie opiniuje przedłożone propozycje rozdysponowania środków z rezerwy celowej (poz. 14) na pomoc materialną dla studentów uczelni niepaństwowych oraz kościelnych szkół wyższych.

§ 3

Uchwałę otrzymuje Minister Edukacji Narodowej i Sportu.

Przewodniczący Rady Głównej
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików