Uchwała Nr 142/2004 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie zasad podziału środków na badania własne w 2005 roku dla szkół wyższych nadzorowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

piątek, 25 lutego 2005

w sprawie zasad podziału środków na badania własne w 2005 roku dla szkół wyższych nadzorowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Po rozpatrzeniu, na wniosek Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 2 grudnia 2004 r., zasad podziału środków na badania własne w 2005 roku dla szkół wyższych nadzorowanych przez MENiS, Rada Główna, stosownie do art. 35 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 65, poz. 385, późn. zm.), uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje do akceptującej wiadomości przedstawione przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu zasady podziału dotacji na badania własne w 2005 roku dla nadzorowanych szkół wyższych.

§ 2

Uchwałę otrzymuje Minister Edukacji Narodowej i Sportu.

Przewodniczący Rady Głównej
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików