Uchwała Nr 144/2004 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie powołania Zespołu RG do przygotowania projektu opinii o utworzeniu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

piątek, 25 lutego 2005

w sprawie powołania Zespołu RG do przygotowania projektu opinii o utworzeniu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Po zapoznaniu się z przedłożonym przez zastępcę Szefa Kancelarii Sejmu wraz z pismem z dnia 3 grudnia 2004 r. poselskim projektem ustawy o utworzeniu Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Rada Główna, stosownie do art. 35 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zm.), uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje Zespół RG do przygotowania projektu opinii o utworzeniu Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach w składzie:

  • prof. dr hab. inż. Wojciech Mitkowski - przewodniczący,
  • prof. dr hab. Bolesław Ginter - członek,
  • prof. dr hab. Jan Madey - członek.

§ 2

Uchwałę otrzymuje Minister Edukacji Narodowej i Sportu.

Przewodniczący Rady Głównej
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików