Uchwała Nr 115/2006 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 grudnia 2006 r. dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu prowadzenia rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych

poniedziałek, 8 stycznia 2007

dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu prowadzenia rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych

Po rozpatrzeniu, na wniosek Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 listopada 2006 r. projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu prowadzenia rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych, Rada Główna, na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 20005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), uchwala co następuje:

§ 1

Pozytywnie opiniuje przedłożony projekt rozporządzenia pod warunkiem uwzględnienia uwag przedstawionych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwałę otrzymuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przewodniczący Rady Głównej
Szkolnictwa Wyższego
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików