Uchwała Nr 116/2006 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie prowadzenia przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie studiów podyplomowych w zakresie "Higiena środowiska"

poniedziałek, 8 stycznia 2007

w sprawie prowadzenia przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie studiów podyplomowych w zakresie "Higiena środowiska"

Po rozpatrzeniu, na wniosek Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 listopada 2006 r., sprawy uruchomienia studiów podyplomowych w zakresie "Higiena środowiska" w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, Rada Główna, na podstawie art. 8 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.), uchwala co następuje:

§ 1

Pozytywnie opiniuje przedłożony wniosek. Rada Główna uznaje, że przedstawiony program studiów podyplomowych oraz warunki ich realizacji spełniają wymagania jakich oczekuje się od uczelni podejmującej kształcenie w tej formie.

§ 2

Uchwałę otrzymuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przewodniczący Rady Głównej
Szkolnictwa Wyższego
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików