Uchwała Nr 120/2006 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia międzyuczelnianego kierunku studiów "inżynieria mechaniczno-medyczna" przez Politechnikę Gdańską i Akademię Medyczną w Gdańsku

poniedziałek, 8 stycznia 2007

w sprawie utworzenia międzyuczelnianego kierunku studiów "inżynieria mechaniczno-medyczna" przez Politechnikę Gdańską i Akademię Medyczną w Gdańsku

Po rozpatrzeniu, na wniosek Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 listopada 2006 r. sprawy utworzenia międzyuczelnianego kierunku studiów "inżyniera mechaniczno-medyczna", Rada Główna, na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn zm.), uchwala co następuje:

§ 1

Pozytywnie opiniuje przedstawiony wniosek.

§ 2

Uchwałę otrzymuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przewodniczący Rady Głównej
Szkolnictwa Wyższego
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików