Uchwała Nr 122/2006 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie standardów kształcenia

poniedziałek, 8 stycznia 2007

w sprawie standardów kształcenia

§ 1

Stosownie do art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn zm.), Rada Główna przedstawia standardy kształcenia dla następujących kierunków studiów:

 1. grafika,
 2. etnologia,
 3. inżynieria bezpieczeństwa,
 4. jazz i muzyka estradowa,
 5. kierunek lekarski,
 6. malarstwo,
 7. muzykologia,
 8. nauki o rodzinie,
 9. polityka społeczna,
 10. ratownictwo medyczne,
 11. reżyseria dźwięku,
 12. rzeźba,
 13. turystyka i rekreacja,
 14. wzornictwo.

§ 2

Standardy kształcenia, o których mowa w § 1 znajdują się w witrynie internetowej Rady Głównej (www.rgsw.edu.pl).

§ 3

Uchwałę otrzymuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przewodniczący Rady Głównej
Szkolnictwa Wyższego
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików