Uchwała Nr 18/2006 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie propozycji zasad przyznawania dotacji budżetowej w 2006 r. uczelniom nadzorowanym przez Ministra Edukacji i Nauki w zakresie części 38 w dziale 803 "szkolnictwo wyższe"

środa, 29 marca 2006

w sprawie propozycji zasad przyznawania dotacji budżetowej w 2006 r. uczelniom nadzorowanym przez Ministra Edukacji i Nauki w zakresie części 38 w dziale 803 "szkolnictwo wyższe"

Po rozpatrzeniu na wniosek Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 15 marca 2006 r. (pismo nr DEE-I-0332-7/2006) propozycji zasad przyznawania dotacji budżetowej w 2006 r. uczelniom nadzorowanym przez Ministra Edukacji i Nauki w zakresie części 38 w dziale 803 "szkolnictwo wyższe", na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365), Rada Główna uchwala co następuje:

§ 1

  1. Pozytywnie opiniuje propozycję zasad przyznawania dotacji podmiotowej na działalność dydaktyczną Rada Główna proponuje zmianę współczynnika wagi dla kierunku "lotnictwo i kosmonautyka" z K5 = 3,0 na K4 = 2,5.
  2. Pozytywnie opiniuje propozycję zasad przyznawania dotacji podmiotowej na pomoc materialną dla studentów.
  3. Pozytywnie opiniuje przedstawiony plan dotacji na pomoc materialną dla studentów w uczelniach niepublicznych na rok 2006.

§ 2

Uchwałę otrzymuje Minister Edukacji i Nauki.

Przewodniczący Rady Głównej
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików