Uchwała Nr 20/2006 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie nadania Politechnice Śląskiej im. Wincentego Pstrowskiego nazwy "Politechnika Śląska"

środa, 29 marca 2006

w sprawie nadania Politechnice Śląskiej im. Wincentego Pstrowskiego nazwy "Politechnika Śląska"

Po rozpatrzeniu na wniosek Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 16 marca 2006 r. sprawy nadania Politechnice Śląskiej im. Wincentego Pstrowskiego nazwy "Politechnika Śląska", stosownie do art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365), Rada Główna uchwala co następuje:

§ 1

Pozytywnie opiniuje zmianę nazwy Politechnika Śląska im. Wincentego Pstrowskiego na "Politechnika Śląska".

§ 2

Uchwałę otrzymuje Minister Edukacji i Nauki.

Przewodniczący Rady Głównej
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików