Uchwała Nr 21/2006 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie kryteriów podziału dotacji budżetowej dla uczelni artystycznych w 2006 r.

środa, 29 marca 2006

w sprawie kryteriów podziału dotacji budżetowej dla uczelni artystycznych w 2006 r.

Po rozpatrzeniu na wniosek Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 lutego 2006 r. kryteriów podziału dotacji budżetowej przeznaczonej na działalność uczelni artystycznych w 2006 r., stosownie do art. 45 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365), Rada Główna uchwala co następuje:

§ 1

Pozytywnie opiniuje przedstawione kryteria i zasady podziału dotacji budżetowej przeznaczonej na działalność uczelni artystycznych w 2006 r.

§ 2

Uchwałę otrzymuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Minister Edukacji i Nauki.

Przewodniczący Rady Głównej
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików