Uchwała Nr 22/2006 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie standardów kształcenia

środa, 29 marca 2006

w sprawie standardów kształcenia

Stosownie do art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365), Rada Główna przedstawia:

§ 1

Pozytywnie zaopiniowany projekt standardów kształcenia dla kierunku "politologia".

§ 2

Uchwałę otrzymuje Minister Edukacji i Nauki.

Przewodniczący Rady Głównej
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików