Uchwała Nr 23/2006 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie wniosków uczelni niepublicznych o przyznanie dotacji z budżetu państwa

środa, 29 marca 2006

w sprawie wniosków uczelni niepublicznych o przyznanie dotacji z budżetu państwa

Po rozpatrzeniu przesłanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z pismem z dnia 7 marca 2006 r. wniosków Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie o przyznanie dotacji z budżetu państwa na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 5, w związku z art. 275 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365), Rada Główna uchwala co następuje:

§ 1

Negatywnie opiniuje wniosek Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie o przyznanie dotacji w wysokości 1.522.000zł na działalność dydaktyczną w zakresie dofinansowania kształcenia kadr oraz badań niezbędnych dla prowadzenia działalności dydaktycznej i kształcenia kadr.

Po zapoznaniu się z przedłożonymi przez Uczelnię materiałami Rada Główna stwierdza, że wniosek dotyczy finansowania zadań mających charakter programów badawczych, nie zaś programów niezbędnych dla prowadzenia działalności dydaktycznej i kształcenia kadr.

§ 2

Pozytywnie opiniuje wniosek Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie o częściowe dofinansowanie zadania i przyznanie dotacji w wysokości 32.000zł z przeznaczeniem na sfinansowanie przygotowania skryptów i wydawnictw w zakresie europeistyki oraz wyjazdów na konferencje krajowe i zagraniczne, a także kwerendy biblioteczne krajowe i zagraniczne.

§ 3

Uchwałę otrzymuje Minister Edukacji i Nauki.

Przewodniczący Rady Głównej
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików