Uchwała Nr 27/2006 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie projektów standardów kształcenia

wtorek, 26 września 2006

w sprawie projektów standardów kształcenia

Stosownie do art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) Rada Główna przedstawia:

§ 1

Pozytywnie zaopiniowane projekty standardów kształcenia dla następujących kierunków studiów :

  1. informacja naukowa i bibliotekoznawstwo,
  2. inżynieria chemiczna i procesowa,
  3. inżynieria środowiska.

§ 2

Uchwałę otrzymuje Minister Edukacji i Nauki.

Wiceprzewodniczący Rady Głównej
Jan Madey

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików