Uchwała Nr 28/2006 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie propozycji podziału dotacji podmiotowej na pomoc materialną dla studentów uczelni niepublicznych w 2006 roku

piątek, 5 maja 2006

w sprawie propozycji podziału dotacji podmiotowej na pomoc materialną dla studentów uczelni niepublicznych w 2006 roku

Po rozpatrzeniu wniosków Ministerstwa Edukacji i Nauki przekazanych wraz z pismem DSW 4 – 4200 – 5/06 z 20 marca 2006 r. oraz DSW – 4- 4200-17/06 z 12 kwietnia 2006 r., stosownie do art. 275 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) Rada Główna uchwala co następuje:

§ 1

Pozytywnie opiniuje przedłożony plan podziału dotacji podmiotowej na pomoc materialną dla studentów uczelni niepublicznych w roku 2006.

§ 2

Uchwałę otrzymuje Minister Edukacji i Nauki.

Wiceprzewodniczący Rady Głównej
Jan Madey

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików