Uchwała Nr 151/2007 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 kwietnia 2007 r. dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych

czwartek, 26 kwietnia 2007

dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych

Po rozpatrzeniu, na wniosek Ministra Zdrowia z 2 marca 2007 r., projektu rozporządzenia w sprawie umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, Rada Główna, na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), uchwala co następuje:

§ 1

Pozytywnie opiniuje przedłożony projekt rozporządzenia wraz z uwagami, które stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwałę otrzymuje Minister Zdrowia oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przewodniczący Rady Głównej
Szkolnictwa Wyższego
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików