Uchwała Nr 152/2007 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie prowadzenia przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie studiów podyplomowych w zakresie "Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy"

czwartek, 26 kwietnia 2007

w sprawie prowadzenia przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie studiów podyplomowych w zakresie "Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy"

Po rozpatrzeniu, na wniosek Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 marca 2007 r., sprawy prowadzenia przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie studiów podyplomowych w zakresie „Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy” Rada Główna, stosownie do art. 8 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), uchwala co następuje:

§ 1

Pozytywnie opiniuje przedłożony wniosek. Rada Główna uznaje, że przedstawiony program studiów podyplomowych oraz warunki ich realizacji spełniają wymagania jakich oczekuje się od uczelni podejmującej kształcenie w tej formie.

§ 2

Uchwałę otrzymuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przewodniczący Rady Głównej
Szkolnictwa Wyższego
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików