Uchwała Nr 244/2007 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie o uruchomienie podyplomowych studiów w zakresie kształcenia sztuki

piątek, 11 stycznia 2008

w sprawie wniosku Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie o uruchomienie podyplomowych studiów w zakresie kształcenia sztuki

Po rozpatrzeniu, na wniosek Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 października 2007 r. sprawy uruchomienia przez Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie podyplomowych studiów w zakresie kształcenia sztuki, Rada Główna, stosownie do art. 8 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), uchwala co następuje:

Rada Główna negatywnie opiniuje przedłożony wniosek, gdyż Akademia Sztuk Pięknych nie prowadzi kształcenia na kierunku studiów pedagogika lub pedagogika specjalna, które gwarantowałoby odpowiedni poziom nauczania na planowanych studiach podyplomowych. Ponadto kadra przewidziana do realizacji zajęć jest niewystarczająca do zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia.

Rada Główna proponuje, aby umożliwić uczestnikom obecnie prowadzonych studiów podyplomowych kontynuowanie edukacji do czasu ich ukończenia.

Uchwałę otrzymuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przewodniczący Rady Głównej
Szkolnictwa Wyższego
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików