Uchwała Nr 247/2007 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia

piątek, 11 stycznia 2008

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia

Po rozpatrzeniu, na wniosek Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r., projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia, Rada Główna, na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 1365, z późn. zm.), uchwala co następuje:

Rada Główna opiniuje negatywnie przedstawiony projekt rozporządzenia. Opiniowanie podręczników i programów nauczania jest jednym z elementów systemu oświaty i, zdaniem Rady Głównej, należy najpierw zmienić obowiązującą, wielokrotnie nowelizowaną i już niezadowalającą ustawę o systemie oświaty, a następnie przystąpić do sporządzania projektów rozporządzeń. Praktyką ostatnich lat było jedynie fragmentaryczne i czasem przypadkowe (np. lektury szkolne w podstawie programowej kształcenia ogólnego) nowelizowanie istniejących oświatowych aktów prawnych.

Niepokój Rady Głównej budzi fakt, że od 2004 nie zmieniono stawek rzeczoznawców opiniujących podręczniki i programy nauczania. Obecny projekt proponuje pozostawienie tych stawek bez zmian w kolejnych latach. Trudno zgodzić się ze stwierdzeniem, że podręcznik nie może zawierać materiałów promocyjnych i reklamowych, tym bardziej, że w rozporządzeniu nie zdefiniowano tych pojęć. Może to powodować konieczność wykreślenia z podręcznika np. adresu strony internetowej wydawcy oraz informacji o innych książkach towarzyszących podręcznikowi (np. zeszytach ćwiczeń, książce dla nauczyciela czy podręcznikach z tej samej serii do innych klas).

Projekt powinien zostać przekazany do konsultacji Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych PAU, Komisji Nauk o Literaturze PAN, Radzie Języka Polskiego, Instytutowi Badań Literackich PAN oraz rzeczoznawcom MEN.

Uchwałę otrzymuje Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików