Uchwała Nr 248/2007 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 grudnia 2007 r. dotycząca dokumentu „Objaśnienia projektu budżetu w zakresie szkolnictwa wyższego oraz w części 38 – Szkolnictwo Wyższe do projektu ustawy budżetowej na rok 2008”

piątek, 11 stycznia 2008

dotycząca dokumentu „Objaśnienia projektu budżetu w zakresie szkolnictwa wyższego oraz w części 38 – Szkolnictwo Wyższe do projektu ustawy budżetowej na rok 2008”

Po rozpatrzeniu, na wniosek Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2007 r., dokumentu „Objaśnienia projektu budżetu w zakresie szkolnictwa wyższego oraz w części 38 – Szkolnictwo Wyższe do projektu ustawy budżetowej na rok 2008”, Rada Główna, stosownie do art. 45 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.), podejmuje uchwałę poniższej treści:

 1. Projekt budżetu w zakresie szkolnictwa wyższego budzi głębokie zaniepokojenie Rady Głównej ponieważ w stosunku do 2007 roku:
  • przewiduje zmniejszenie wydatków na szkolnictwo wyższe z 0,92% do 0,88% PKB.
  • zakłada odbiegające od rzeczywistości zwiększenie poziomu wydatków oraz zwiększenie wydatków bieżących na działalność dydaktyczną MNiSzW tylko o 1,3%.
  • zakłada obniżenie nakładów na inwestycje o 3%.
  • zakłada minimalne zwiększenie środków finansowych na ewentualne podwyżki wynagrodzeń, mieszczące się w granicach średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń.
 2. Rada Główna z zadowoleniem przyjmuje dziesięciokrotne zwiększenie nakładów na dofinansowanie projektów z Unii Europejskiej oraz zwiększenie dotacji podmiotowej na dofinansowanie wydawania podręczników akademickich.
 3. Rada odnosi się pozytywnie do proponowanego wzrostu dopłat do Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich.

Uchwałę otrzymuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików