Uchwała Nr 249/2007 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie ustanowienia kierunku studiów "muzyka kościelna"

piątek, 11 stycznia 2008

w sprawie ustanowienia kierunku studiów "muzyka kościelna"

Po rozpatrzeniu, na wniosek Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2007 roku, sprawy kształcenia przez Akademię Muzyczną w Krakowie oraz Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie na kierunku studiów "muzyka kościelna", Rada Główna, stosownie do art.11 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), uchwala co następuje.

Pozytywnie opiniuje przedłożony wniosek o ustanowienie nowego kierunku studiów "muzyka kościelna" w trybie art. 11 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Uchwałę otrzymuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przewodniczący Rady Głównej
Szkolnictwa Wyższego
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików