Uchwała nr 112/2019 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie kształcenia nauczycieli

czwartek, 11 kwietnia 2019

Stosownie do § 2 ust. 6 Statutu Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rada uchwala, co następuje.

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego podziela opinię, że system edukacji, który współtworzą setki tysięcy polskich nauczycieli ma decydujący wpływ na kształtowanie przyszłości naszego kraju. O tym jak wiele zawdzięczamy naszym nauczycielom świadczą porównania międzynarodowe, wykazujące że efekty ich pracy przyniosły w ostatnich latach istotną poprawę wyników nauczania, co budzi duże zainteresowanie i podziw władz edukacyjnych wielu krajów.

Skuteczność nauczania w polskich szkołach w znacznym stopniu zależy od jakości kształcenia przyszłych nauczycieli. Dbałość o tę jakość jest jednym z najważniejszych zadań polskich uczelni; dlatego Rada powołała w ubiegłym roku Zespół Roboczy do spraw kształcenia nauczycieli. W dniu dzisiejszym Rada przeprowadziła dyskusję nad raportem przygotowanym przez ten Zespół.

W trakcie tej dyskusji Rada zwróciła także uwagę na to, że istotnym czynnikiem wpływającym na kształcenie przyszłych nauczycieli jest systematycznie zmniejszająca się materialna atrakcyjność zawodu nauczyciela. Małe zarobki nauczycieli, w porównaniu z innymi zawodami wymagającymi podobnych kwalifikacji, bezpośrednio przyczyniają się do występowania niekorzystnych zjawisk, które obserwujemy w polskich uczelniach. I tak, systematycznie zmniejsza się liczba studentów podejmujących przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela. Ponadto, najlepsi kandydaci na studia w zdecydowanej większości nie wybierają tej ścieżki kształcenia.

Obserwujemy również postępujący odpływ ze szkół najlepszych nauczycieli do innych zawodów, bardziej atrakcyjnych pod względem finansowym. W niektórych miejscowościach sytuacja jest tak zła, że samorządy poszukują nauczycieli niektórych przedmiotów już pośród studentów trzeciego roku studiów, którzy nie posiadają jeszcze przygotowania pedagogicznego. Zdaniem Rady, te  bardzo niekorzystne zjawiska należy jak najszybciej opanować poprzez podniesienie płac nauczycieli. Rada zachęca do niezwłocznego podjęcia decyzji w tej sprawie ─ będzie to z pewnością jedna z najbardziej rentownych inwestycji w przyszłość naszego kraju.

Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Prof. Zbigniew Marciniak

 

 

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików