Uchwała Nr 128/2019 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2019 r. na dwudziestolecie polskiego systemu egzaminacyjnego

środa, 20 listopada 2019

Dwudziesta rocznica powstania polskiego systemu egzaminacyjnego stanowi szczególną okazję do podsumowania wyjątkowego znaczenia tego systemu  w rozwoju i unowocześnianiu polskiej edukacji. Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego dostrzega i pragnie wyraźnie podkreślić to znaczenie w dwóch najważniejszych aspektach.

Po pierwsze, powszechny i jednolity egzamin maturalny zapewnia polskiej młodzieży sprawiedliwe warunki dostępu do kształcenia na poziomie wyższym, niezależne od rodzaju ukończonej szkoły oraz miejsca zamieszkania kandydata. Egzamin na poziomie podstawowym przejrzyście definiuje minimalne warunki, niezbędne dla podjęcia nauki w szkole wyższej. Egzaminy na poziomie rozszerzonym sprawdzają umiejętności złożone i wymagają od osób zdających wykazania się istotnie większymi zasobami wiedzy i kreatywności.

Po drugie, system egzaminacyjny stanowi ważne narzędzie kształtowania procesu nauczania w polskich szkołach, przekonująco podkreślając za pomocą arkuszy egzaminacyjnych oraz materiałów pomocniczych znaczenie krytycznego myślenia, naukowej analizy zjawisk oraz rozumowania.   

Z okazji Jubileuszu dwudziestolecia, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyraża uznanie oraz wdzięczność wszystkim pracownikom polskiego systemu egzaminacyjnego za ich wysiłek wkładany w sprawne funkcjonowanie systemu oraz ciągłe doskonalenie materiałów i procedur egzaminacyjnych. Rada wyraża także podziękowanie tym członkom środowiska akademickiego, którzy merytorycznie wspierają pracę systemu egzaminacyjnego.

 

Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Prof. Zbigniew Marciniak

Plik do pobrania

 

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików