Uchwała Nr 274/2011 dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

środa, 21 grudnia 2011

Uchwała Nr 274/2011
Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 17 listopada 2011 roku

dotycząca projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

Po rozpatrzeniu, na wniosek Ministra Edukacji Narodowej a dnia 21 października 2011 roku (pismo DKOW-WOKW-MT-043/69/11), projektu rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgodnie z art. 45, ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365, z późn. zm.) zgłasza następujące uwagi:

  1. Zarówno w tekście zasadniczym projektu rozporządzenia jak i załącznikach wielokrotnie występuje zwrot „upośledzenie umysłowe” oraz odmiany tego zwrotu. Postulowane jest zastąpienie go określeniem „niepełnosprawność intelektualna”.
  2. Zdziwienie budzi fakt, że w każdym z załączników, od nr 2 do nr 8, w odpowiednich punktach paragrafu 2, zawierających cele i zadania szkoły, nie wymieniono kształcenia uczniów.

Uchwałę otrzymuje Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego
Józef Lubacz

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików