Uchwała Nr 30/2014 Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 kwietnia 2014 roku dotycząca propozycji wzorcowych opisów efektów kształcenia dla wybranych kierunków studiów

wtorek, 29 kwietnia 2014

Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zgodnie z art. 45, ust. 3 pkt. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r, poz. 572 z późn. zm.) przedstawia propozycje wzorcowych opisów efektów kształcenia dla następujących kierunków studiów:

  1. filologia polska - studia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim (Załącznik nr 1),
  2. informatyka - studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym (Załącznik nr 2),
  3. informatyka analityczna - studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim (Załącznik nr 3).

Uchwałę otrzymuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Prof. Jerzy Woźnicki

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików