Uchwała Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości

czwartek, 15 listopada 2018

Mija 100 lat od czasu, kiedy spełniły się marzenia pokoleń Polaków i Polska po długoletniej niewoli odzyskała niepodległość. Podjęto trud odbudowy jej państwowości, obejmujący także tworzenie instytucji i struktur polskiej nauki i szkolnictwa wyższego.

Należy podkreślić, że polskie uczelnie, instytucje nauki oraz towarzystwa naukowe bardzo aktywnie włączyły się w obchody tej ważnej rocznicy, niejednokrotnie łącząc je ze świętowaniem stulecia swojego istnienia. Zorganizowano liczne wystawy, koncerty oraz seminaria, dające historyczne świadectwo wielkiego zaangażowania nauczycieli akademickich oraz studentów zarówno w sprawę walki o odzyskanie niepodległości w 1918 r., jak i w budowę zrębów odrodzonej Rzeczypospolitej.

Minione sto lat dostarczyło wielu dowodów na to, że nauka i szkolnictwo wyższe odegrały ważną rolę w rozwoju wolnej Polski oraz budowaniu jej pozycji w świecie. Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyraża najgłębsze przekonanie, że podobnie będzie w kolejnych stuleciach, ku pożytkowi naszego wspólnego dobra - Rzeczypospolitej.

Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Prof. Zbigniew Marciniak

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików