Uchwała Nr 175/2007 Prezydium Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 lipca 2007 r. dotycząca projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą

poniedziałek, 30 lipca 2007

dotycząca projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą

Po rozpatrzeniu, na wniosek Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2007 r., projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, prezydium Rady Głównej, na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 1365, z późn. zm.), uchwala co następuje:

§ 1

Pozytywnie opiniuje przedłożony projekt rozporządzenia.

§ 2

Uchwałę otrzymuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Przewodniczący Rady Głównej
Szkolnictwa Wyższego
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików