Prezentacje przedstawione w czasie posiedzeń plenarnych Rady w 2021 r.


15 kwietnia 2021 r.:

Problemy finansowania nauki w Polsce - prof. Marian Szczerek, RGNiSW

Działalność Narodowego Centrum Nauki - prof. Jacek Kuźnicki, Przewodniczący Rady NCN

System wsparcia nauki w Polsce ze strony NCBR - prof. Andrzej Stanisławek, Przewodniczący Rady NCBR

Uwagi do finansowania badań stosowanych - dr hab. Robert Przekop, prof. UAM

11 marca 2021 r.:

Konsekwencje pandemii COVID-19 dla zdrowia psychicznego i edukacji dzieci i młodzieży - prof. Małgorzata Kossowska, Uniwersytet Jagielloński

11 lutego 2021 r.:

Ewaluacja procesu kształcenia - perspektywa studencka - Marcelina Kościołek, przedstawicielka PSRP w RGNiSW