Charakterystyka trzech stopni kształcenia

poniedziałek, 24 stycznia 2005

Wdrażanie postanowień Deklaracji Bolońskiej wiąże się z postępującymi zmianami systemu kształcenia łączącymi się z odejściem od jednolitych studiów magisterskich i przejściem do dwustopniowych licencjacko-(inżyniersko)-magisterskich. Dodatkowo rozwijany jest trzeci poziom edukacji wyższej - studia doktoranckie. Pojawia się w związku z tym kwestia jak winno być realizowane kształcenie na poszczególnych stopniach i jaką wiedzę i umiejętności winni posiadać absolwenci poszczególnych etapów kształcenia.

Załączony dokument jest otwarciem dyskusji dotyczącej tego zakresu spraw. Przesyłając go, chcielibyśmy uzyskać opinię środowiska akademickiego, a w szczególności kierowanej Pana/Panią Uczelni, w sprawach zasygnalizowanych zarówno w dokumencie "Charakterystyka trzech stopni kształcenia", jak i towarzyszącej mu liście pytań dotyczących istotnych dla środowiska akademickiego kwestii. Będziemy zobowiązani za nadesłanie odpowiedzi w przeciągu dwóch miesięcy. Po tym terminie opinie zostaną przeanalizowane, a o wynikach zostaną Państwo poinformowani.

Głosy w dyskusji można przesyłać drogą tradycyjną lub na adres e-mailowy: radaglowna@menis.gov.pl. Pragniemy poinformować, że dokument "Charakterystyka trzech stopni kształcenia" wraz z załączoną do niego listą pytań można również znaleźć na stronie internetowej Rady Głównej - www.rgsw.edu.pl.

Przekazując powyższy materiał czynimy to w przekonaniu, że okaże się on pomocny w pracy Państwa Uczelni oraz zapoczątkuje dyskusję nad kształtem i przyszłością polskiej edukacji wyższej.

Oczekując na odpowiedź, pozostaję z wyrazami głębokiego szacunku,

Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików