Opinia Nr 2/2004 Prezydium Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lipca 2004 r. w sprawie projektu współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego budowy obiektu dydaktycznego Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach

poniedziałek, 26 lipca 2004

§ 1

Po rozpatrzeniu, na wniosek Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lipca 2004 r., projektu współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego budowy obiektu dydaktycznego Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, Prezydium Rady Głównej, działając z upoważnienia RG, stosownie do art. 35 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zm.), pozytywnie opiniuje powyższy projekt.

§ 2

Opinię otrzymuje Minister Edukacji Narodowej i Sportu.

Przewodniczący Rady Głównej
Jerzy Błażejowski

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików