Pismo Przewodniczącego RGSW z dnia 22 kwietnia 2004 r.

czwartek, 29 kwietnia 2004

W grudniu 2003 roku Rada Główna Szkolnictwa Wyższego podjęła debatę nad nowelizacją listy kierunków studiów oraz standardów nauczania. Efektem wstępnej dyskusji jest moje opracowanie dostępne na stronie internetowej Rady Głównej pod adresem: www.rgsw.edu.pl oraz wstępne propozycje dotyczące konkretnych rozwiązań w obszarze szkolnictwa wyższego w Polsce. Są one załączone wraz z krótką informacją o aktualnym stanie regulacji w powyższym zakresie.

W imieniu Rady Głównej i własnym zwracam się z gorącą prośbą o uwagi oraz stanowiska w sprawach ujętych w załączonych propozycjach, względnie poruszonych w moim opracowaniu. Będziemy wdzięczni za zasygnalizowanie innych jeszcze niedostrzeżonych problemów dotyczących kształcenia na poziomie wyższym, które wymagają przeanalizowania, względnie regulacji.

Rada Główna Szkolnictwa Wyższego żywi nadzieję, że istotne dla szkolnictwa wyższego sprawy zostaną szeroko przeanalizowane w środowisku akademickim. Oczekujemy, że wyniki dyskusji zostaną przekazane drogą elektroniczną (na adres: radaglowna@menis.gov.pl) lub pocztą (na adres Rady Głównej: Al. Szucha 25, 00-918 Warszawa).

Ze względu na potrzebę szybkiej nowelizacji standardów nauczania, prosimy o przekazanie opinii - najpóźniej do końca maja bieżącego roku.

Oczekując na owocną współpracę pozostaję z wyrazami szacunku.

Jerzy Błażejowski
Warszawa, 22 kwietnia 2004 r.

Brak tagów

Pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików